I.T.S.F
Jago Inter Cup III 2017 (ITSF MS)
Finished [02/06/2017 - 04/06/2017]
F.A.S.T
INFORMATION
Competition finished Open Singles - Competition finished 06-03-17 - Competition finished
Qualifications
Eliminations
Elimination rankings
44 teams
Rank. Team Points (ITSF) Points (European)
1 Stanislav GEORGIEV (BGR) (TS 2) 100 100
2 Christopher MARKS (DEU) (TS 1) 90 90
3 Nikolaus STRACKE (BGR) 80 80
4 Ivo PILARSKI (BGR) 70 70
5 Krasimir DIMITROV (BGR) 60 60
5 Blagovesta HOFFMANN (BGR) 60 60
5 Mario TOMOV (BGR) 60 60
5 Matey MINCHEV (BGR) 60 60
9 Ekaterina ATANASOVA (BGR) 50 50
9 Alexander PETKOV (BGR) 50 50
9 Dimitris GONTIKAS (BGR) 50 50
9 Ivan MAKEDONSKI (BGR) 50 50
9 Stanislav NAIDENOV (BGR) 50 50
9 Adam RADNAI (HUN) 50 50
9 Pavel DRAGOMIROV (BGR) 50 50
9 Rumyana SHUSHULOVA (BGR) 50 50
17 Demetra BLAZHEVA (BGR) 40 40
17 Danail ZLATAROV (BGR) 40 40
17 Martin MITKOV (BGR) 40 40
17 Vladimir ATANASOV (BGR) 40 40
17 Adrian NIKOLOV (BGR) 40 40
17 Stanislava STAYKOVA (BGR) 40 40
17 Galin TYANKOV (BGR) 40 40
17 Tania KRENCHEVA (BGR) 40 40
17 Dimitar FILIPOV (BGR) 40 40
17 Mihail KOLEV (BGR) 40 40
17 Ivan EFTIMOV (BGR) 40 40
17 Teodor VASILEV (BGR) 40 40
17 Mihail HRISTOV (BGR) 40 40
17 Milan MARKOV (BGR) 40 40
17 Anton BOZHIKOV (BGR) 40 40
17 Polina MANDJUKOVA (BGR) 40 40
33 Julian PENEV (BGR) 30 30
33 Maximilian BOYADJIEV (BGR) 30 30
33 Stanislava DENCHEVA (BGR) 30 30
33 Krasimir GRUYCHEV (BGR) 30 30
33 Rosen KYUCHUKOV (BGR) 30 30
33 Vladimir GREMPLINOVIC (SRB) 30 30
33 Mito MITOV (BGR) 30 30
33 Militsa DANOVA (BGR) 30 30
33 Svetlana ZHECHKOVA (BGR) 30 30
33 Ivan DIMITROV (BGR) 30 30
33 Radosav MATEEV (USA) 30 30
33 Aleksandra NOVKOWA (BGR) 30 30